Kontakt

Naturvidenskabernes Hus
P. E. Eriksens Vej 1
8850 Bjerringbro

helle 2.jpg
 

Projektleder Helle Kann

T: 23953515 
E: hk@nvhus.dk


Projektet ”Animation af Naturens Fænomener” gennemføres med midler fra Nordea-fonden og Viborg Kommune. Projektet løber fra januar 2016 til og med juni 2018.

I projektet undersøger vi de særlige styrker ved animationer som læringsmiddel til at øge børn og unges interesse og forståelse for naturen og naturfaglige emner. Målgruppen er lærere og elever i 4.-8. klasse i fagene natur/teknologi, biologi, geografi og fysik/kemi. Projektet vil i hele landet:

·       Inspirere og motivere elever i 4.-8. klasse til øget fascination af – og viden om – naturen og naturfaglige emner, hvor læremidlet er animationer, som eleverne udarbejder sammen.

·       Give lærerne praktiske redskaber til professionelt at understøtte elevernes arbejde med animationer og til at koble gode animationsmetoder med naturfaglig viden.


Projektet er et samarbejde mellem ASTRA, Naturvidenskabernes Hus, Økolariet, Science Talenter, VIA UC, Centeret for Uddannelse og Animation, Tumblehead, NEUC og fem lærere fra Houlkær Skole, Bøgeskovskolen og Egeskovskolen i Bjerringbro, Rødkjærsbro Skole og Søndermarkskolen.